Επιδοτήσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70%

Εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται άμεσο όφελος για τους χρήστες των κτιρίων) καθώς μειώνεται ο λογαριασμός για το ρεύμα τα κοινόχρηστα κλπ.) καθώς και για τα επαγγέλματα της οικοδομής που συνδέονται με τις εργασίες αναβάθμισης. Εξασφαλίστε έναν οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής με το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον. Στις επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών, καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ:
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά.
  • Εγκατάσταση θερμομόνωσης εντός του κτηρίου, χωρίς να καλύπτονται οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα, καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.).
  • Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού (πχ με ηλιακά συστήματα).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/m2)
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Συντελεστής Θερμοπερατότητας U [W/(m2 . K)]
ΙΙΙ
2 ≤ U ˂ 3,2U < 2,0
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα- Παράθυρο370440
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα300350
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Παράθυρο470540
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα390440
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Παράθυρο250270
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα180240
1.Δ Μόνο υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)*135155
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό, ή Εξώφυλλο)** ****140
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης*** ****25
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
Θερμική Αντίσταση R[(m2.K)/W]
0,9 ˂ R ≤ 1,8R > 1,8
2.A Εξωτερική θερμομόνωση δώματος4448
2.Β Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη1725
2.Γ1 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής
ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
4555
2.Γ2 Θερμομόνωση κελύφους, εξωτ. Τοιχοποιίας, δαπέδου επί πιλοτής
ή μη θερμαινόμενου χώρου με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα
2935

* Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε, προκειμένου να γίνει η ένταξή του σε κάποια από τις δύο κατηγορίες δαπάνης.
** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος)
*** Συμπληρωματικές επεμβάσεις (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος ή παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατηγορίας 2)
**** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότητας U. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία U Ι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (€/μονάδα)
3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
Ισχύς P(kW)
ΙΙΙΙΙIΙVVVΙΙVIΙΙ
P≤88<P≤1212<P≤2020<P≤3535<P≤5050<P≤100100<P≤200P>200
3.Α Σύστημα καυστήρα – λέβητα Πετρελαίου450064008300110001450021500
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου /
Υγραερίου
250035005900110001550020800
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / max 55oC)570066009400137002280025000
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας490061009100133002310025000
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)140002100025000
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου/ Ενεργειακό τζάκι*6900720094001320025000
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου
τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου **
(Κατηγορίες δαπάνης βάσει της ψυκτικής ισχύος
split unit σε kW)
P≤2.62.6<P≤3.5P>3.5 
85085085011002000 
3.H Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης ***700€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 7.000€ για πολυκατοικία
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ 
4.Α Ηλιακό θερμοσυφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ *** ****1.100€ ανά αίτηση
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας*** ****3.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου*** ****10.000€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία
4.Δ Αντλία θερμότητας***1.500€ ανά αίτηση

* Για τα ενεργειακά τζάκια οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται στις κατηγορίες ισχύος I ως και IV.
** Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 μονάδων
*** Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
**** Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με επιδότηση έως 70%

Συνεχώς αναζητούμε νέες ιδέες για καινοτόμα προϊόντα όπου θα προσφέρουν τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών η επιχείρηση βελτιώνει, διαφοροποιεί ή προσθέτει νέα χαρακτηριστικά.

exo alouminia

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δείτε όλους τους τύπους κουφωμάτων αλουμινίου και επιλέξτε το ιδανικό σύστημα για τις ανάγκες σας.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

koufomata-sinthetika

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων και εξαιρετική ενεργειακή απόδοση.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ uPVC

exo poryes

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαλέξτε την πόρτα της εισόδου του σπιτιού σας ή της πολυκατοικίας μέσα από μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.

ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

rola

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ασφαλίστε την επιχείρησή σας με ρολά ασφαλείας κορυφαίας κατασκευής.

ΡΟΛΑ

pantzouria

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δείτε όλους τους τύπους παντζουριών και επιλέξτε τα ιδανικά για τις ανάγκες του σπιτιού σας.

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

exoteriki-thermomonosi

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παρέχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, και προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

iliakoi-thermosifones

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αξιοποιήστε την ηλιακή ενέργεια για άφθονο ζεστό νερό όλο το χρόνο.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

οι βασικεσ αρχεσ

Η στρατηγική μας

Καινοτομία Προϊόντων / Υπηρεσιών

Συνεχώς αναζητούμε νέες ιδέες για καινοτόμα προϊόντα όπου θα προσφέρουν τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντωνή υπηρεσιών η επιχείρηση βελτιώνει, διαφοροποιεί ή προσθέτει νέα χαρακτηριστικά.

Διάθεση των προϊόντων σε νέες αγορές

Οι άνθρωποί μας είναι δραστήριοι και συνεχώς αναζητούμε νέες αγορές για την διάθεση των προϊόντων μας. Πιο συγκεκριμένα, με την είσοδο σε νέα τμήματα της αγοράς δημιουργούμε νέες ποικιλίες προϊόντων με χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Η δύναμη του brand name

Για εμάς είναι σημαντικό το "όνομα" της ποιότητας- συνέπειας- εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει όλα τα χρόνια απέναντι στους πελάτες μας. Οι συνειρμοί που δημιουργεί το "όνομα" στο μυαλό των καταναλωτών συνδέουν το προϊόν μας με την ικανοποίησή τους και κατά συνέπεια με τη διαφήμιση μέσω των πελατών μας.

Προσωπική πώληση

Η επιτυχία μας είναι η προσωπική επαφή με τον πελάτη όπου δίνουμε λύση σε κάθε του πρόβλημα και έτσι επιτυγχάνουμε την μέγιστη ικανοποίησή του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εκτεταμένο Δίκτυο καταστημάτων

Με 2 διαφορετικά φυσικά καταστήματα σε Καλαμπάκα, Λάρισα και δυνατότητα τοποθέτησης σε όλη την Ελλάδα. Εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνολογίες και χρησιμοποιούμε ατομική προσέγγιση για κάθε μας πελάτη!